Sävhultet, Tobol

Utlagt torp på Nystugas skogsmark (Nära gränsen till Eda). (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6638367 / 1314083 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 4x4 m (N-S), och 1 spisröse, rester av 1
jordkällare, stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 574:1)

Tillbaka