Murtorpet, Tobol

Utlagt torp i Tobol.
Murtorpet på ekonomiska kartan.
                             (Ortreg 1941)

Koordinater (x/y) 6640859 / 1313356 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), övertorvad, med 1 spisröse, 0.5
m h, delvis övertorvat. Bevuxen med två granar och sly.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 53:1)

Enl. Yngve Norrby:
Murtorpet ligger strax intill Granmossen. Där bodde Anders och Kajsa samt en
dotter som hette Beda.

Tillbaka