Åsen, Tobol

Tillhör numera Billeruds AB. Låg norr Västra Berget.
Nu endast en loge kvar. (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6640733 / 1314045 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 6x5 m (N-S), delvis övertorvad, och 1
spisröse, 0.7 m h, delvis övertorvat. Bevuxen med sly.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 55:1)

Tillbaka