Vallen, Tobol

Den stuga som fanns i Vallen plockades ner
och sattes upp igen i Stommen på Rosendal, och
blev bostad till lärarinnan Kristina Ullmark.

Från en tidningsartikel från omkring 1954:
Det fanns ett ställe i Tobol i min barndom som tillhörde Bolaget och var utarrenderat.
Det benämndes "i Vall". Där bodde på den tiden "Olle och Marta". De flyttade därifrån
för närmare 70 år sedan till annan ort med sina fullvuxna barn. Efter dem kom andra som
behövde husrum. Några av dem voro i min ålder och vi blev alltså skolkamrater.
Vad som man särskilt påminnas om, då man går förbi där den gamla stugan fanns, är en
termin i småskolan i åttaårsåldern. Skolhuset skulle repareras och därför hölls skolan
på denna platsa under lärarinnan Lovisa Kruskopfs ledning. Det var trångt i "skolsalen"
vill jag minnas. Stugan efter vägen med rum och kök bra tilltagna, stod länge öde men
försåldes slutligen till lärarinnan Kristina Ullmark och återuppfördes i Stommen, där
den fick ett annat utseende och vackrare läge.

Koordinater (x/y) 6638381 / 1316947 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av resterna av 1 husgrund med spisröse.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 580:1)

Tillbaka