Tobol

Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

TOBOL

Äldste kände bonden i detta hemman är Amund j Toböll, vilken 1540 är skriven för gården. Aruidtt i Toböll äger den 1548 enligt detta års jordabok.
Längden av 1613 för Älvsborgs lösen har två åbor i Tobohl; nämligen Per och Christoffer, av vilka den förstnämnda är gift och har 12 mark i skatt medan den senare dessutom har piga och således 15 mark i skatt.
Päär i Tååböll är skriven för gården 1630, vilken i detta års jordabok är helt hemman.
Enligt jordaboken 1685 är Tooböhl såsom gammalt militiehemman emellan åren 1633-1652 reducerat från Wilhelm Philip och 1685 indelt den andra korpralen under Biörnschölds kompani av Adelsfanan.
Vad gårdsnamnets härledning angår torde första leden vara ett äldre mansnamn, ett fornsvenskt Tolle (Tollerud i Grava, Tollesrud i Värmskog) samt bol - hemman eller bostad. Ortsnamnskommiténs utredning rörande Tågås, det gamla Toåsa, i Väse, torde ock ha sitt intresse vad Tobol beträffar. Första leden "To" skulle då motsvara ett norskt to i betydelsen grönskande fläck (mellan berg), vilket även förekommer i svenska dialekter i betydelsen dalsänka mellan två berg.

Tillbaka