Bråten, Tobol

Bråten, backstuga, låg S Hultet, nu riven. (OrtReg 1941)

Tillbaka