Affärer i Allstakan/Kolstad
Dammen
Axel Lövgrens Diversehandel
Per Nilsson
Sundby Kontantaffär
Kooperativa Sundvik
Övriga företag i Allstakan/Kolstad
Firma Helge Danielsson
Arvids Emilssons Bil- och reparationsverkstad
Karl Lövgrens Möbelverkstad
Augustssons svets
Allstakans Damfrisering

Fastigheten t.v. byggdes av Herman Nilsson som flyttade affären från
Allstakan hit. Byggnaden längst t.h. byggdes av den kopperativa handels-
föreningen. I den mittersta byggnaden som byggdes av Ernst Boström
fanns en tid kaffé, frisersalong och postkontor. När denna fastighet revs
flyttade postkontoret till andra våningen i "kopprahuset".

Allstakansundet från ett annat håll. Den mörka överbyggningen i mitten av
fotot var det hus som Per Nilsson hade sin affär uti, affären som övertogs av
sonen Herman Nilsson. Huset revs i ett tidigt skede. Bakom Sundby
Kontantaffär skymtar Arvid Emilssons verkstad.

Tillbaka