Berga

Från Anders Olssons anteckningar

Torp och gårdar
Backen
Bellmansdamm
Bergatorp
Berget
Bergdalarna
Björntorpet Norra
Björntorpet Södra
Blåbandslokalen
Bråten
Bäckelid
Dalarna
Där Framme
Där Nole
Der Oppe
Der Sö
Där Väste
Fagerstad
Granlid
Hagbråten
Haget
Hagmyren
Hedbacken
Heden, Norra
Heden, Södra
Heden, Östra
Hultet
Hället
Högåsen
Höjden Norra
Höjden (Södra)
Kangelmon
Kransetäppa
Kranshagen
Kranstorpet
Kvarnbacken
Lunden
Lysse, Norra
Lysse, Södra
Lyssemosen
Mellanmon
Mellanåsen
Mon, Nedre
Mon, Övre
Mossbråten
Mossen
Murkhage
Mörttjärnstorpet
Nistuga
Nordalen
Nordheden
Nordtorpet
Nordåsen
Nyback
Nygård
Nytomta
När Manne
När Nils Jonasson
När Per-Erssons-Ola
När Pettersane
Näset
Rönnbacken
Sjöbacka
Skansgården
Skogslund
Solbacken
Stenåsen
Ståste
Svenserud
Svensetonta
Sötorpet
Söåsen
Söheden
Sördalen
Västra Torpet
Älgmossfallet

Till hemman