Klanderud

En Klanderudssläkt - Anders Olsson, Gravås

Torp och gårdar
Berga
Bergstorpet
(På)Borgen
Brudhovden
Brudhovden, Nedre
Brudhovden, Övre
Där Framme
Där Nere*)
Där Oppe
Där Väste
Där Öste
Fallet
Mellanfallet
Norfallet
Söfallet
Grotta
Klanderudsfallet
Lillängen
Mosskog
Nytomta
Spessetäppa
Vinger

Till hemman