Kolstads skola

Småskolan år 1910?
Kolstad år 1919 ?
Kolstad år 1920 ?