Skolköket i Stommen

Skolköket i början av 30-talet 1
Skolköket i början av 30-talet 2
Skolköket 10-5-1931
Skolköket 1936

Västra Larstomta (Skolköket) byggdes år 1908 enl. anteckning på baksidan av detta foto som hittats på Gunnebo. Byggnadslaget vid en matrast.
Enl. en uppgift byggdes skolköket i Stommen år 1919*)efter en
donation av dåvarande Jörgen Blakstad senior på Sälboda gård i
samband med att han fyllde 60 år.
*) Efter att vi fått tag på kortet med arbetslaget ovan vet vi att
skolköket byggdes år 1908. Jag vet inte vad byggnaden var tänkt
att användas till, men det var nog efter Blakstads donation som
skolkök inrättades.
I Ludvig Mattssons dagbok år 1913 finns antecknat att
Mattsson och Rickard André tittade in till Kronberg på
Larstomta - «man blev allt emellanåt avbrutna av påringningar
på telefon, ty gubben satt vid växelbordet och måste sköta
kopplingen«.
Det var alltså här som den första telefonväxeln för Gunnarskog
blev inkopplad år 1909.


Skolköket och ålderdomshemmet. Lägg märke till telefonstolpen och kabeln från stolpen till väggen på skolköksbyggnaden.

Tillbaka till: Alla skolor