Om föreningslivet i Gunnarskog och Bogen
Här vill jag också ha hjälp med uppgifter och foto./ Mats

Idrottsföreningar
Bortans Idrottsklubb Olympia
Gunnarskogs Idrottsklubb
Sälboda GoIF

Nykterhetsloger
av IOGT
1899 Morgonstjärnan av IOGT
1177 Ängsblomman Ungdomsloge i Järperud (1909-19)
3126 Julstjärnan i Tobol
Logen Gunnern i Bosebyn
3126 Svea i Sälboda (1907- )
Valkyrian i Bortan (1911- )
Gränsvakten i Axland, Bogen (1929-37)
Hembygdens värn i Hundviken (1917- )
? i Fredros (1920-talet)
av NTO
1059 Nordstjärnan i Årbotten (1903- )
940 Gunnarskogs Framtid i Kolstad (1900- )
Hjälten i Sälboda (i början av 1900-talet)
Övriga
Verdandi i Bogen (1908-09)
Godtemplarorden i Axland (1909-15)
Norra Treskogs Blåbandsförening
Bosebyns Blåbandsförening
Berga-Järperuds Blåbandsförening
Sälboda Blåbandsförening (i början av 1900-talet) 

Gunnarskogs Nykterhetsförbund (1906-1986)


Religiösa föreningar
Gunnarskogs Missionsförsamling
Pingstförsamlingen i Gunnarskog

Övriga föreningar osh sammanslutningar
Gunnarskogs Landtmannaförening
Gunnarskogs Hästförsäkringsbolag
Jordbrukarnas Ungdoms Förbund i Gunnarskog
Gunnarskogs SLKF

Tillbaka