Treskog

Jag har inte med alla torp i Treskog och på de som finns nedan är det mesta inhämtat från
Riksantikvarieämbetets fornsök. Mer uppgifter om de som bodde på torpen och fotografier finns
i Lars Perssons bok  "Bättre sent än aldrig".  Jag föreslår att den som är intresserad av Treskog,
Tenhöjden och Mangen tar kontakt med Lars Persson (0570-14648) och köper hans bok med beskrivning
över 235 ödetorp i nämnda hemman.

Vyer från Treskog.          Pensionär i Fredros berättar          Göran Magnusson - byfogde         Pär-Rhunes orkester
Det gamla vykortet          Gruvhål i Treskog

Södra Treskog
Baggbråten
Backen
Baltasstugan
Bastetomten
Bengtstorp
Berga, Övre
Bergtorp
Blomtorp
Blåsten
Bruket
Brånberget
Bråten
Bröta
Brötdalarna
Bäckåsen
Bäckänga
Dalarna
Daljongstorpet
Dammen
Danskmon
Där Nere, Abborrsjön*)
Edet
Emthaget
Emttomta
Fagerås
Finntjärnshöjden
Flytjärnet
Fredrikslund
Fredros Bruk
Fredros Bygdegård*)
Fredros Herrgård
Fresktäppa
Frälset
Gammelsätra
Gasthålan
Gata
Glitterud
Gruvtorp
Hagalund
Hagbacken
Haget Västra
Haget Östra
Holmtorpet
Högåsen
Jonsere
Jonssätter
Jösseforsbråten
Kilpundsbacken
Klamma


Knoterud
Kolbotten
Kolfisen
Korsänga
Krambolyckan
Kronbergsstugan
Kullen
Kullen Västra
Kulltjärnstorpet
Kulltorpet
Kvantomossen
Kvarnhaget
Lafallhöjden, Nedre*)
Lafallhöjden, Övre*)
Landsbråten
Lanne
Larstomta
Lenastomta
Lillnäset
Luggerud
Lundinstorp
Lyaråsen
Lyckan Nedre
Lyckan Övre
Långtjärnet
Långtjärn, Södra
Lövbröta
Lövhöjdebråten
Lövhöjdhaget
Lövhöjdsätra
Lövåsen
Mellan Kroktjärnsskogen
Mellanhaget
Mellanmon
Mon
Mon Östra
Muddbacken
Nilshaget
Nolby*)
Nordsjödammen
Östra Höjden
Norra Kroktjärnsskogen
Norra Långtjärn
Nygård
Nyhaget
Nystuga
Nysätra
Nytomta
Nytorp
Nygårdstorp

Näset Västra
Näset Östra
Oset
Ovra
när Rollén
Rävlisas koja
Rödkölen
Rönninga
Sandbacken
Sjötomta
Sjövik
Sjöänden
Skrotterud
Skoghem
Smalhöjda
Smatterbacken
Spikbråten
Stampen
Sten
Stenbacken
Storåkern*)
Stranden
Strandtorp
Stångmyrbråten
Sundfallet
Sundsätra
Suränga
Svartvika
Södra Kroktjärnsskogen
Sönna Älva
Tavelbacken*)
Tomta
Tomta Östre
Tuushagen
Udden
Uddarna
Vika
Västra Höjden
Västra Kulltjärnet
Västra Nygård
Västre Posstjärn
Åsen
Älvbacka
Älvåsen
Ängtorp
Ängåsen
Örntjarnsbacken
Östra Emten
Östra Posstjärn
Norra Treskog
Abborrsjöhöjden
Abborrtjärnstorp
Amerika
Backarna
Baltåsen
Bartelstorp
Björnrya
Bläcktjärnstorpet
Bostället
Brandinsbackarna
Brillre
Bryntesänga
Bäckbråten
Daltomta
Dammen
Danielstomta
Danielstorp
Erikslund
Finskhöjden
Gammeltomta
Gamla Bäckmon
Gubblyckan
Hirtorp
Hallestorpet
Hirtorp
Hässjebacken
Ingeborgstäppa
Jongstorpet
Kapellet
Kojan
Klypbråten
Kors
Kristningstorpet
Kulltorpet
Kullänga
Källarstäppa
Kärrtorp
Lövhöjden, Nedre
Lövhöjden, Övre
Metbäcksåsen
Marbråten
Marbråtskojan
Mesbråten, Nedre
Ormtjärnshöjden
Mesbråten, Övre
Mågsätra
Mörttjärnstorp
Nastuga
Norra Karlstorp

När Engström
När Jens
När Rättarn
Odel
Ormtjärnshöjden
Rya
Rävänga*)
Savolaxtomta*)
Sjötomta
Skogsstugan
Skogvaktartorp
Skolhuset i Abborrsjön*)
Skårestorp
Stoltesbråten
Stångmyrsbråten
Sätra
Södra Karlstorp
Södra Tvälltorp
Sönna sjön
Torrhackeberget
Torrtjärnet
Tressfäldttomta
Tuggelite
Vatterud*)
Ventvillan
Västergyllen
Västra Karlstorp
Västra Sävtorp*)
Västre Nolatjärnet
Ömans äng
Österdalen
Österrike
Östra Sävtorp
Östre Björnrya
Övre Bruket

Till hemman