Affärer och andra företag i Gunnarskog

Jag har börjat att samla uppgifter om affärer och andra företag som funnits i Gunnarskog.
Det är många luckor och hål i mitt material. Men jag hoppas på Er medhjälpan att täppa till dessa
med uppgifter, kunskaper och material som Ni har.

                                                             
Affärer  och företag i:      Posten i
Gunnarskog och Bogen:
Gunnarskog
Allstakan/Kolstan
Berga
Backa Norra
Backa Södra
Bortan
Byn
Forsbacka
Gårdsås
Järperud
Rexed
Stommen

Säterud
Sälboda
Tenhöjden
Tobol
Treskog Norra med Abborrsjön o Fredros
Treskog Södra
Tvärud
Årbotten
Öjerud
Bogen
Axland
Allmänt
Allstakan
Bogen
Bortan
Gunnarskog
Ingerdsbyn
Treskog - Fredros
Sälboda - Värmlands Sälboda

Två gamla järnbruk i Gunnarskogs socken.
Något om kvarnar, sågar och annan småindustri
Från Västvärmländsk Hembygd Häfte 2-3 1952 om Kvarn- och sågrörelse.
Från Anders Olssons anteckningsbok om lanthandeln
Mörtälvens Järnbruk i Gunnarskog
Tidningsartikel om Gunnarskogs Bergslag och Järnbruk


Förteckning på affärer som lämnade ut ransoneringskort 1949.

Tillbaka